Even voorstellen

Dag allemaal,

Wat leuk dat jullie even een kijkje komen nemen op onze groepspagina. Wij zijn unit 3/4 en in totaal zijn we met 90 kinderen.
We hebben 2 groepen 3; 3A met 26 kinderen en 3B met 24 kinderen.
Er zijn ook 2 groepen 4; 4A met 18 kinderen en 4B met 22 kinderen.


Onze leerkrachten zijn: juf Sjoukje (mentor 3A), juf Naomi (mentor 3B), juf Nicole (pedagogisch medewerker voor 3A en 3B), juf Susan (mentor groep 4A), meneer Lars (mentor groep 4B) en juf Marieke (pedagogisch medewerker groep 4).

's Morgens bestaat het programma uit: lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend luisteren en schrijven. Tijdens het middagprogramma zijn we bezig met thema leren, Engels, taakuur en de creatieve vakken.

Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we gym. Meneer Bastiaan geeft ons gymles op woensdag en donderdag.

Groep 4 heeft ook 1x per week muziekles van juf Iris.

In de ochtend werken we altijd in onze eigen groep. 's Middags kan de tussendeur open en kunnen we heerlijk samen spelen en werken en zijn we één gezellige unit!


Groetjes,

Alle kinderen van unit 3/4 en onze juffen en meneer