Ouders en verzorgers vervullen een belangrijke rol binnen onze organisatie.

Zo hebben wij een ouderraad, een medezegenschapsraad, luizenouders, klassenouders en oudpapier ouders.

Mocht u zich geroepen voelen om ook wat voor de school te kunnen en willen betekenen, spreek gerust een van de medewerkers aan.