Integraal kindcentrum

Basisschool La Res en Kindercentrum De Robbedoes vormen samen een Integraal Kindcentrum waar onderwijs en opvang 52 weken per jaar hand in hand gaan.
 
Een Integraal Kindcentrum is een samenwerkingsverband tussen basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Door deze samenwerking ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-14 jaar.

Informatie & inschrijven

De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Zij maken hiervoor een afspraak met de directeur. De ouders krijgen informatie over de school en krijgen een rondleiding. Het bezoek duurt ongeveer een uur. Tijdens het gesprek zullen diverse aspecten aan de orde komen m.b.t de ontwikkeling van het kind.

De ouders krijgen dan deze schoolgids mee.