Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

 

Hierbij informeren wij u over de Medezeggenschapsraad. Wij stellen u op de hoogte van wat wij doen, wie wij zijn en hoe wij de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten behartigen. Deze informatie staat samen met de notulen en de jaarverslagen op de site vermeld.

 

De MR bestaat uit een oudergeleding en afgevaardigden vanuit het personeel van La Res. We stellen belangrijke punten aan de orde over het welzijn binnen en buiten de school. We denken als MR mee met de school (en zijn per definitie niet meteen de uitvoerders.) Daarnaast adviseert de MR de school en werkt actief mee aan het verbeteren van de schoolse omstandigheden. De MR behartigt de belangen van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten.

De MR houdt zich met bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen bezig:

· Veiligheid

· Kwaliteit van het onderwijs

· Financiën

 

Leden namens de ouders

Emil Muller (voorzitter)

~ vader van Annelie (groep 8) en Merijn (groep 4)

Judith Heinen (secretaris)

~ moeder van Mees (groep 5), Tijn (groep 3), Abel en Daaf (groep 1)

Ronald van der Burg (penningmeester)

~ vader van Rijk (groep 6)

Leden namens het team

Loes Voogsgeerd

Patricia Mastenbroek

Irene ten Brinke

 

De MR van La Res is ook vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Medezeggenschapsraad van Consent.

 

Vergaderdata 2022/2023

2 november, 14 december, 1 februari, 12 april, 7 juni en 5 juli.

 

In de MR werkt de oudergeleding namens u als ouder/verzorger. Om dit goed te kunnen doen, kunt u zaken die wat u betreft binnen school besproken zouden moeten worden aan ons doorgeven. Dit kan op het schoolplein, telefonisch (Emil Muller 06-24589339) of via een bericht via socialscools.

Heeft u suggesties of vragen? Dan horen we graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

De medezeggenschapsraad.

MR jaarverslag