Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Welke activiteiten wij hiervoor inzetten, is te zien op deze site onder de kopjes ‘Sportvriendelijke basisschool’ en ‘Topsport’. 

Volgens de beoordelaar: ''De school voldoet ruimschoots aan de gestelde criteria en komt in aanmerking voor het themacertificaat bewegen en sport. Complimenten voor het uitgebreide beweeg- en sportaanbod dat de school haar leerlingen op een vernieuwende wijze in samenwerking met andere partijen biedt.''

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.