Waarom een tienercollege?
De transitie van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt in Nederland niet altijd geheel probleemloos. De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is groot, waardoor het vooral in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs voor een grote mate van vroegtijdige uitstroom en doorstroom naar andere niveaus zorgt (Timmermans et al. 2013). Met het uitstellen van het definitieve uitstroom-advies kan voorkomen worden dat kinderen af- of uitstromen. Het niveau van de leerling kan beter worden vastgesteld (Onderwijsraad, 2010) wat voor een passender schooladvies zorgt dat aansluit bij het leerpotentieel van het kind (Naaijer et al, 2016).

Wat betekent dit in de praktijk?
Belangrijke kenmerken van tienercollege Florès zijn:
- Persoonlijke doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs;
- Kleine locatie met persoonlijke aandacht waar iedereen elkaar kent;
- Team van leerkrachten van de basisschool werken samen met docenten van het voortgezet onderwijs;
- De leerling kan flexibel verschillende vakken op verschillende niveaus volgen;
- Het uiteindelijke advies wordt halverwege het tweede jaar voortgezet onderwijs gegeven in plaats van halverwege groep 8;
- Veel aandacht voor individuele coachgesprekken en executieve vaardigheden zodat kinderen “leren leren”.

Voor wie is tienercollege Florès bedoeld?
Tienercollege Florès is in ieder geval bedoeld voor de leerlingen van basisschool La Res. Daarnaast zijn er ieder jaar een aantal plekken voor zij-instromers. Er wordt leerstof aangeboden van VMBO-B/K tot en met HAVO/VWO niveau. Omdat het een kleine locatie is met weinig groepen is het belangrijk dat er een match is tussen de leerlingen onderling en met de leerkrachten/docenten. Hiervoor organiseren we jaarlijks een meeloopdag.

Tienercollege Florès is een locatie waar de ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door een nauwgezette afstemming tussen leerling, mentor en ouders. Dit maakt dat leerlingen een weloverwogen, passende keuze maken voor vervolgonderwijs waarbij zij het maximale uit zichzelf hebben weten te halen.