Luizenouders

Onze school heeft een actieve groep met ouders die na elke vakantie alle kinderen controleert. Tevens zullen zij een hercontrole uitvoeren wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Op deze manier hopen wij het uitbreken van luizen zo veel mogelijk te beperken. Mocht u het leuk vinden ons hierbij te helpen kunt u contact opnemen met Patricia Mastenbroek. Zij is coördinator van deze groep.