Even voorstellen

Hallo! Welkom op onze unit pagina!

Wij zijn unit 1/2. Groep 1/2 A en B zijn samen één unit en groep 1/2 C en D zijn samen één unit. 
We werken veel samen, bijvoorbeeld met thema leren en als we werken aan de weektaak.
's Ochtends krijgen we les in onze eigen stamgroep. We werken veel groepsoverstijgend binnen de vier kleutergroepen. Hierdoor leren we elkaar goed kennen. 

De mentor van stamgroep A is juf Francis.
De mentor van stamgroep B is juf Lianne.
De pedagogisch medewerker is juf Diane.

De mentor van stamgroep C is juf Kim.
De mentor van stamgroep D is juf Sharda. 
De pedagogisch medewerker is juf Maurien.
 

Groetjes van alle leerkrachten en kinderen!