Visie

De organisaties die participeren, zien La Res als de plek waar kinderen optimale ontwikkelingskansen aangeboden krijgen door middel van opbrengstgericht werken (taal en rekenen) (leren), het aanbieden van creatieve vakken (doen) en sociale competenties (samen). Ouders wordt de kans gegeven werk en opvoeding te combineren Om tot een evenwichtige verdeling van onderwijs, opvang en andere activiteiten te komen, is maatwerk noodzakelijk. 

Een betere afstemming van onderwijs en opvang brengt meer rust in de dagindeling van kinderen en hun ouders. Onderwijs en opvang kunnen dan een inhoudelijke en pedagogische verbinding leggen, die zorgt voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Als rode draad dient de theorie van Meervoudige Intelligenties (MI). Hiermee worden de ontwikkelingskansen en talenten van kinderen vergroot.