Onderwijs

Binnen basisschool La Res ontwikkelen kinderen zich op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. Hierbij ligt, tijdens het ochtendprogramma, binnen het onderwijs de nadruk op taal, rekenen en lezen. In deze vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd op een zo hoog mogelijk niveau.

Tijdens het middagprogramma richten wij ons op de verschillende talenten van de kinderen (de 8 intelligenties van H. Gardner).
Kinderen maken gebruik van talenten om zich in de samenleving te kunnen ontwikkelen. Het is in het belang van ieder kind om de verschillende talenten aan te spreken en optimaal te benutten.
Hiervoor bieden wij de vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, natuur etc.) in verschillende thema’s aan waarbij kinderen a.d.h.v. themakaarten keuzemogelijkheden krijgen om met de verschillende talenten aan het werk te gaan. 

Basisschool La Res biedt daarbij ook een doorgaande lijn in thema’s tussen onderwijs en opvang waarbij rekenschap gehouden wordt met de verschillende talenten van kinderen.