Sportvriendelijke basisschool

Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het positieve effect van sport en bewegen op het welbevinden en de leerresultaten van kinderen. Op basisschool La Res hebben alle kinderen vanaf groep 1, drie keer per week gymnastiek waarvan twee lessen worden gegeven door de vakleerkracht.
We hebben een nauwe samenwerking met vitale sportverenigingen in de buurt en op donderdagmiddag is er een sportinstuif in de gymzaal.
Een van de kernwaarden van Basisschool La Res is oog voor talent. Hier horen dus ook de kinderen bij die motorisch talentvol zijn. Zij zullen een programma op maat krijgen.

 

Wat betekent dit concreet?

Kinderen kunnen voor een toernooi, trainingsstage of belangrijke training verlof opnemen. Dit kan doordat wij werken met flexibele onderwijstijden.

Door middel van een talentenscan kunnen we motorische talenten herkennen.

Kinderen met een motorisch talent krijgen een les extra bewegingsonderwijs van een gespecialiseerde vakleerkracht.