Uitgangspunten

Kompas 
Onderwijsconcept van de School voor de Toekomst

Hoe kijken we naar kinderen?

 • Ieder kind is uniek.
  Door te erkennen dat ieder kind uniek is creëer je ruimte voor een kind om zichzelf en verschillend te zijn. Daardoor kan het kind zijn eigen talenten ontdekken en benutten. 
 • Ieder kind is de moeite waard.
  Door ieder kind aandacht te schenken, serieus te nemen en het totaalbeeld als uitgangspunt te nemen laat je zien dat het kansen heeft en de moeite waard is om ‘in te investeren’.
 • Het kind is mede-eigenaar van zijn/haar ontwikkeling.
  Contact en relatie zijn voorwaarden voor een betrokken houding van kinderen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, nemen daar verantwoordelijkheid voor en zijn in staat zelf keuzes te maken.
 • Ieder kind heeft de wil om te leren.
  Kinderen zijn van nature onbevangen, nieuwsgierig en verwonderen zich. Door deze eigenschappen in te zetten leert het kind vanuit intrinsieke motivatie.
 • Ieder kind heeft een eigen rol in de maatschappij.
  Ieder kind is onderdeel van een gemeenschap en al dan niet bewust van zijn burgerschap in onze mondiale wereld. Sociale vaardigheden worden ontwikkeld en ingezet in de sociale omgeving.Het kijken we naar leren en ontwikkelen?

 • Zelfstandig en samen leren.
  Je leert van en met elkaar, maar ook zelf. Kinderen leren zelfstandig door verantwoordelijkheid te nemen voor de uitkomsten van zijn/haar leren.
 • Zelf ontdekken en onderzoeken.
  Leren gaat spelenderwijs door op onderzoek uit te gaan, te experimenteren en zelf te ervaren.
 • Gepersonaliseerd leren.
  Er zijn vele manieren om je te ontwikkelen. Leren leren ontwikkel je door ervaring op te doen en fouten te durven maken. Dit proces verloopt grillig.
 • Aansprekend en betekenisvol.
  Leren vanuit de context geeft betekenis en plezier, dat sluit aan bij de belevingswereld. Belangrijk is dat het uitdagend is gezien de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
 • Aansluitend bij potentie en talent.
  Onderwijs sluit aan bij de vaardigheden, attitude, beeldvorming en motivatie van elk individu.Hoe kijken we naar de rol van leerkrachten?

 • Betekenisvol onderwijs aanbieden.
  Lessen sluiten aan op de belevingswereld en hebben raakvlakken met maatschappelijke vraagstukken.
 • Opbouwend samenwerken.
  Leerkracht is de spil tussen ouder-kind-school. Coöperatieve leergemeenschappen bevorderen de samenwerking tussen leerkrachten.
 • Professioneel.
  Professionals stellen eisen en hebben doelen voor ogen, zetten jun eigen kracht in en durven fouten te maken om te kunnen groeien. Professionals nemen ruimte en zijn kritisch.
 • Coachend leren & begeleiden.
  Kennis halen uit kinderen door een geïnteresseerde houding en de juiste vragen te stellen. Daarbij moeten de kaders helder zijn en moet je sturen waar nodig.
 • Inspireren en verwonderen.
  Biedt een rijke context aan waar spelenderwijs geleerd kan worden. Exploreer mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen of vice versa.