Visie op leren

La Res ontwikkelt kinderen op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. 

Hierbij is een breed aanbod en een doorgaande leerlijn tussen het binnenschools en het buitenschools leren op sociale, cognitief, cultureel en sportief gebied gerealiseerd, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.

De belangrijkste kenmerken hierbij zijn Meervoudige Intelligentie (MI).