Begaafdheidsprofielschool

Basisschool La Res is één van de negen Begaafdheidsprofielscholen in Nederland. Dit betekent dat onze leerkrachten hebben geleerd ook een open oog en oor te hebben voor de talenten en interesses van hoogbegaafde leerlingen. Onze school is erop ingesteld om deze leerlingen op het juiste niveau uit te dagen. Dat is belangrijk, want wanneer je een begaafde leerling niet voldoende prikkelt, dan kan het gebeuren dat hij zich minder inspant. Daardoor kan de leerkracht dan weer denken dat het om een minder intelligente, matig presterende leerling gaat.
Op basisschool La Res werken wij met het Digitaal Handelingsprotocol (Hoog)begaafdheid (DHH).

Wanneer er signalen komen van de leerkracht en/of van ouders dat een kind wellicht tot de doelgroep behoord starten we met de signalering van het DHH. Ook de intern begeleider speelt hierin een rol.
De diagnose leidt tot een plan van aanpak. Net zoals er in eerdere fasen gesprekken zijn, wordt ook over dit plan met de ouders overlegd.
Compacten en verrijken gebeurt binnen de groep, vooral in rekenen en later in taal. De leerkracht zorgt voor de opdrachten, stelt de eisen en volgt de ontwikkelingen nauwkeurig.

Verrijkingsgroep

Het ene kind is het andere niet. Iedere leerling heeft eigen talenten en bij La Res vinden we het belangrijk dat het kind die talenten goed kan inzetten. Daarom is er onder andere de verrijkingsgroep. Deze komt wekelijks bijeen. Tijdens deze verrijkingsbijeenkomsten bieden we de kinderen uitdagende (extra) lesstof volgens de theorie van de meervoudige intelligentie. Kinderen leren leren en leren samenwerken.  De taken liggen in lijn met de opdrachten in de grote groep, om ‘apartheid’ te voorkomen. Integendeel, de verrijkingsgroep werkt juist ook in het voordeel van de grote groep wanneer de verrijkingsleerlingen hun opdrachten hier presenteren of tentoonstellen.

Op onderzoek uit!