Schooltijden

Pakket    Onderwijs  Keuze
Pakket 1
 • Ma t/m vr 8.30 uur - 14.15 uur
 • 7 compensatiedagen flexibel
  op te nemen
 • Vakanties volgens rooster van de Gemeente Enschede
 • VSO 7.30 uur - 8.30 uur
 • BSO 14.15 - 18.00 uur
 • Bij voldoende belangstelling VSO vanaf
  7.00 uur en BSO tot 19.00 uur
Pakket 2
 • Ma t/m vr 8.30 uur - 14.15 uur
 • 4 weken zomervakantie
 • Eerste twee weken zomervakantie
  wordt onderwijs gegeven
 • 17 compensatiedagen flexibel op
  te nemen
 • Overige vakanties volgens rooster
  van Gemeente Enschede
 • VSO 7.30 uur - 8.30 uur
 • BSO 14.15 uur - 18.00 uur
 • Bij voldoende belangstelling VSO vanaf 7.00 uur en BSO tot 19.00 uur

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht aanwezig op het schoolplein. 

Kleuters mogen vanaf 8.20 uur naar binnen worden gebracht door hun ouders/verzorgers. 

Om 8.25 uur gaat de schoolbel voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen gaan dan in de rij staan op het schoolplein en de desbetreffende leerkracht/pedagogisch medewerker loopt met de groep naar binnen.