Meervoudige intelligentie

Mensen en dus ook kinderen leren op verschillende manieren. De één moet het voor zich zien. Een ander wil het voelen, uitproberen. En bij weer een ander doen muziek en ritme wonderen. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner heeft de manieren van leren onderzocht en een lijstje met acht verschillende vormen gemaakt. Hij noemt deze intelligenties. Ieder kind heeft ze alle acht, maar sommige intelligenties zijn beter ontwikkeld dan andere. En dat verschilt dan weer van kind tot kind. 

Als we kinderen in het onderwijs iets willen leren zullen we rekening moeten houden met de verschillen in leerstijl (intelligenties). Daarom bieden we de lesstof zo gevarieerd mogelijk aan. Dat kan zijn door bij het aanleren van leerstof liedjes te zingen (rekentafels) of ritmisch te klappen (lettergrepen). Soms gebruiken we blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite spreken we zo de verschillende intelligenties aan. Daardoor kan ieder kind zijn talent benutten en wordt er ook gewerkt aan verbeterpunten. 

De acht intelligenties:

  • Doen
  • Kijken
  • Rekenen
  • Samen
  • Taal
  • Muziek
  • Natuur
  • Ik

 

Themaleren