Wetenschap en Technologie

Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Door het stellen van vragen, of door oplossingen te bedenken voor problemen of behoeften, maar ook vanuit eigen fantasie, leren kinderen over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen.

Bij W&T zijn verwondering en nieuwsgierigheid startpunt voor onderwijs, waarbij veel ruimte is voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast zullen kinderen die in het basisonderwijs al kennis hebben gemaakt met techniek, eerder geneigd zijn een technische vervolgopleiding of een technisch beroep te kiezen. 

Op basisschool La Res heeft het onderwijs in W&T zijn plek gevonden binnen het themaleren. Dit alles doen wij samen met het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO). Het KWTO ondersteunt scholen, waaronder onze school, bij de ontwikkeling en implementatie van Onderzoeken & Ontdekkend Leren. Deze ontwikkeling binnen onze school wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidies die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen van KWTO.  Deze subsidies hebben het mogelijk gemaakt het team bij te scholen en materialen aan te schaffen ten aanzien van wetenschap en technologie die gebruikt worden tijdens het themaleren. Ieder thema bevat minimaal 1 activiteit met betrekking tot W&T.