Even voorstellen

Dag allemaal,

Wat leuk dat jullie even een kijkje komen nemen op onze groepspagina. Wij zijn unit 3/4 en in totaal zijn we met 79 kinderen.
We hebben 2 groepen 3; 3A met 19 kinderen en 3B met 21 kinderen.
Er zijn ook 2 groepen 4; 4A met 18 kinderen en 4B met 21 kinderen.


Onze juffen zijn: juf Kirsten (mentor 3A), juf Sjoukje (mentor 3B), juf Nicole (pedagogisch medewerker voor 3A en 3B), juf Aniek (mentor groep 4A), juf Irene (mentor groep 4B) en juf Mady (pedagogisch medewerker groep 4).

's Morgens bestaat het programma uit: lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend luisteren en schrijven. Tijdens het middagprogramma zijn we bezig met thema leren, Engels, taakuur en de creatieve vakken!

Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we gym. Meneer Bastiaan geeft ons gymles op woensdag en donderdag.Groep 4 heeft ook 1x per week muziekles van juf Iris.

In de ochtend werken we altijd in onze eigen groep. 's Middags kan de tussendeur open en kunnen we heerlijk samen spelen en werken en zijn we één gezellige unit!


Groetjes,

Alle kinderen van unit 3/4 en onze juffen