Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

 

Hierbij informeren wij u over de Medezeggenschapsraad. Wij stellen u op de hoogte van wat wij doen, wie wij zijn en hoe wij de belangen van de leerlingen, ouders en leerkrachten behartigen. Deze informatie staat samen met de notulen en de jaarverslagen op de site vermeld.

 

De MR bestaat uit een oudergeleding en afgevaardigden vanuit het personeel van La Res. We stellen belangrijke punten aan de orde over het welzijn binnen en buiten de school. We denken als MR mee met de school (en zijn per definitie niet meteen de uitvoerders.) Daarnaast adviseert de MR de school en werkt actief mee aan het verbeteren van de schoolse omstandigheden. De MR behartigt de belangen van  zowel leerlingen, ouders als leerkrachten.


De MR houdt zich met bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen bezig:

·         Veiligheid

·         Kwaliteit van het onderwijs

·         Financiën

 

 Leden namens de ouders

Leden namens het team 

Emil Muller (voorzitter)

~ vader van Annelie (groep 5) 

 Loes Voogsgeerd

Lotte Oostvogel

~ moeder van Bram (groep 4) en Loes (groep 3)

 Patricia Mastenbroek

Dionne Linderman (penningmeester)

~ moeder van en Mads (groep 7)

 Sanne Seugling

De MR van La Res is ook vertegenwoordigd in de Gemeentelijke Medezeggenschapsraad van Consent.
 

Vergaderdata 2019/2020
16 oktober, 11 december, 29 januari, 8 april, 17 juni en extra vergadering optioneel.
 

In de MR werkt de oudergeleding namens u als ouder/verzorger. Om dit goed te kunnen doen, kunt u zaken die wat u betreft binnen school besproken zouden moeten worden aan ons doorgeven. Dit kan op het schoolplein, telefonisch (Emil Muller 06-24589339) of per mail (mr@basisschool-la-res.nl).

 

Heeft u suggesties of vragen? Dan horen we graag van u,

Met vriendelijke groet,

De medezeggenschapsraad.