VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Naast de basisgroep bestaat de mogelijkheid om 2 extra dagdelen VVE te volgen. Peuters die hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing nodig van JGZ (consultatiebureau). Uitgangspunt van de VVE is dat peuters extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Met de “Piramide” methode wordt spelenderwijs de woordenschat van de peuters vergroot.

Daarnaast wordt met de basisscholen samengewerkt om de doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouders/verzorgers, zij worden uitgenodigd mee te doen aan allerlei activiteiten.

Meer weten?

Yvonne Kroese en Renate Klokman staan voor al uw vragen klaar. 

Renate Klokman, directeur onderwijs OBS La Res, tel 053-4358052

Yvonne kroese, locatiemanager De Robbedoes, tel 06-18456219

 

Kom gerust eens kijken!

Wilt u deze locatie bekijken, maakt u dan een afspraak met het locatiemanager Yvonne Kroese. 
zij is telefonisch bereikbaar via 06-18456219