Kinderopvang

Basisschool La Res en Kindercentrum De Robbedoes vormen samen een Integraal Kindcentrum. Door deze samenwerking ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar en wordt de leeropbrengst vergroot.

Ouders ondervinden gemak van het IKC doordat de samenwerkende partners activiteiten en praktische zaken op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast biedt het IKC multifunctionele ruimten aan voor bijvoorbeeld de wijkraad en een gymzaal. 

IKC LaRes/Robbedoes is een voorloper in het vormgeven van de doorgaande lijn van 0-13 jaar, mede door de deelname aan de pilot van 'flexibele onderwijstijden' van het ministerie OCW.

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen in de zomer langer naar school te laten gaan en deze dagen op een later moment als vakantie weer op te nemen.

Meer weten?

Lydia Hannessen-Mulkens en Renate Klokman staan voor al uw vragen klaar. 

Renate Klokman, directeur onderwijs OBS La Res, tel 053-4358052

Lydia Hannessen-Mulkens, locatiemanager De Robbedoes, tel 053-4331543

 

Kom gerust eens kijken!

Wilt u deze locatie bekijken, maakt u dan een afspraak met het locatiemanager Lydia Hannessen-Mulkens. 
Zij is telefonisch bereikbaar via 053-4331543.

of via de mail:

lhannessen-ske@kinderopvang.nl